Η εταιρεία μας

logo

Το γραφείο μας απαρτίζεται από έμπειρους συμβούλους με επικεφαλή την κυρία Οικονόμου Άννα. Παρέχουμε μεσιτικές και ασφαλιστικές συμβουλές και διεκπεραιώνουμε μεσιτικά και ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλους τους κλάδους.

Έχοντας ως έδρα τα ιδιόκτητα γραφεία μας δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Αττική παρέχοντας υψηλού επιπέδου μεσιτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, αθλητικοί σύλλογοι, δημοτικές επιχειρήσεις και αρκετές εκατοντάδες οικογένειες.

Εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα εσάς και την οικογένεια σας ώστε να σας παρέχουμε συνεχώς βελτιωμένες μεσιτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το γραφείο μας απαρτίζεται από έμπειρους συμβούλους με επικεφαλή την κυρία Οικονόμου Άννα. Παρέχουμε μεσιτικές και ασφαλιστικές συμβουλές και διεκπεραιώνουμε μεσιτικά και ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλους τους κλάδους.

Έχοντας ως έδρα τα ιδιόκτητα γραφεία μας δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Αττική παρέχοντας υψηλού επιπέδου μεσιτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, αθλητικοί σύλλογοι, δημοτικές επιχειρήσεις και αρκετές εκατοντάδες οικογένειες.

Εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα εσάς και την οικογένεια σας ώστε να σας παρέχουμε συνεχώς βελτιωμένες μεσιτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Loading...